card

Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээтэй танилцах бизнес аялал

Янз бүрийн сургалт, танилцах аяллыг амжилттай зохион байгуулахын тулд тухайн чиглэлээр туршлагатай аялал жуулчлалын компанийг сонгох нь чухал. Юү Би Эдү Трэйвел ХХК нь хоол хүнс, нийгмийн халамж үйлчилгээ, боловсрол, дуу хөгжим, шинжлэх ухаан, байгаль орчин, хөдөө аж ахуй гэх мэт өргөн хүрээний чиглэлээр гадаад аяллыг зохион байгуулсан туршлагатай ажилтнуудтай. Сурч эхлэж байгаа сурагчаас эхлээд, олон жилийн туршлагатай судлаач, компани байгууллагын хамт олон, өөдөө тэмүүлсэн хүн бүрт нийцсэн танилцах аяллыг санал болгоно. Үүнээс гадна нийгмийн халамж, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, хоол хүнс, түгээлтийн болон мэдээллийн технологийн гадаадад зохион байгуулагдах олон улсын хурал, семинарт оролцох, захиалга хүлээн авч оролцуулж байна.

Аялалууд